Hạt giống măng tây xanh

Hạt giống măng tây xanh

Hạt giống măng tây xanh

CHANH LEO VÀNG NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097