Hạt giống măng tây tím F1

Hạt giống măng tây tím F1

Hạt giống măng tây tím F1

CHANH LEO VÀNG NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097